Plastikguiden

Blogg

Sida 3

Efter ögonlocksplastiken

13 jun 2017

Många som funderar på att genomgå ögonlocksplastik kan ha en del funderingar kring hur efterförloppet kommer att se ut. Ett plastikingrepp kring ögonlocken är i de allra flesta fall en enkel och relativt okomplicerad operation med förhållandevis små risker för komplikationer. Efterförloppet är dock inte helt utan besvär, även om de allra flesta patienter tycker att det är värt mödan.

Beror på ett antal faktorer

Det är flera faktorer som avgör hur tiden efter ögonlocksplastiken kommer att bli. En av dem faktorerna är hur omfattande ögonlocksplastik du har gått igenom. Vissa väljer att få ögonlocken plastikopererade på både övre och undre ögonlocken, medan andra endast väljer en av områdena.

En annan faktor är hur bra du läker generellt. Olika människor har olika bra läkkött och olika lätt för att återhämta sig efter ett dylikt ingrepp. Alla patienter läker olika, och detta är något som inte går att säga på förhand.

Den tredje stora faktorn är hur väl du följer instruktionerna som du ges av kliniken. Instruktionerna är till för att främja en bra återhämtning, och om inte dessa följs ordentligt kan du räkna med en något svårare eller längre återhämtningsprocess.

Obehag och besvär som kan uppstå

Du bör räkna med att en viss grad av besvär kommer att uppstå. En av de viktigaste sakerna man bör känna till är att det kommer vara mycket svårt att öppna ögonen under de första 24 timmarna efter ingreppet.

Du bör också räkna med en kortvarig, men som av många upplevs som något intensiv, smärta när bedövningen har släppt. Det här är dock ett besvär som är begränsat till en väldigt kort tid efter själva ingreppet. Den här smärtan brukar avta redan efter en halvtimme.

Blåmärken är ett annat obehag som uppstår efter ögonlocksplastik. Den första tiden efter ingreppet kan det hända att du ser ut som du varit med i slagsmål på grund av många blåmärken och en del svullnader. Dessa besvär kan lindras med hjälp av kylpåsar och att hålla huvudet i höjdläge.

Även besvär som varar under längre tid kommer med största sannolikhet att uppstå efter ögonlocksplastiken. I flera veckor efter att operationen är genomförd kan det kännas torrt och irriterat kring ögonen. De kan även vara känsliga för ljus. Torrheten behandlas vanligen med en salva som kliniken skriver ut.

En tumregel är att man kan börja anstränga ögonen med tv-tittande och datoranvändning 3 dagar efter att operationen är slutförd. Om du vill hitta en bra ögonlocksplastikklinik så klicka här.

Vad bukplastik kostar

12 maj 2017

Bukplastik är ett ingrepp vars syfte är att ta bort överskottshud kring buken och att strama upp bukmuskulaturen. I Sverige och många andra delar märks ett ökat intresse för dessa typer av skönhetsingrepp. Till följd av det ökade intresset dyker också ständigt nya kliniker fram, inte minst i Sverige.

Vad det kostar att genomföra bukplastik skiljer sig åt en del mellan de olika klinikerna – i den här texten tas tre stycken kliniker och deras prisbild upp. Inga företagsnamn kommer att nämnas då artikeln endast syftar till att ge en generell bild över prisläget i dagens Sverige.

Generella priser

Hos den första kliniken som kollas kostar en full bukplastik (inklusive fettsugning) 77 000 kronor. Vill man istället genomföra modifierad bukplastik kostar detta 47 500 kronor. På samma pris ligger också ”Övre bukplastik”.

Det dyraste under kategorin bukplastik hos den första kliniken är Cirkumferent bukplastik inkl. fettsugning. Det här kostar patienten 114 500 kronor.

Ingreppen och därmed även prisnivåerna skiljer sig en del mellan de olika klinikerna. Hos den andra kliniken som besöks kostar en ”Bukplastik full med navelförflyttning” mellan 80 000 och 100 000 kronor. Man får dock ha i åtanke att alla priser som anges på klinikernas hemsidor är väldigt generella. Det slutgiltiga priset anges alltid efter en konsultation.

Hos den tredje kliniken kostar en mindre bukplastikoperation inkluderat korrigering av magmuskler mellan 50 000 och 55 000 kronor. En stor bukplastikoperation som förutom korrigering av magmusklerna även inkluderar flyttning av naveln, kostar här mellan 60 000 och 70 000 kronor.

Önskar man få ”fettsugning av kärlekshandtagen” i samband med operationen läggs en summa i intervallet 10 000 till 20 000 kronor på det ursprungliga priset för bukplastikoperationen. Hos den här kliniken ingår också en kostnadsfri övernattning som inkluderar övervakning av erfaren leg. sjuksköterska.

Jämförelse

Det vi ser är att det är vissa skillnader i prisnivåerna klinikerna emellan. Dock är priserna satta på olika sätt, eftersom vissa kliniker inkluderar till exempel fettsugning i priset. Ett annat exempel är att de nämner ingreppen på olika sätt. I slutändan skiljer sig priserna ganska lite, men den dyraste kliniken är också den som är mest etablerad.

Konsultation

Till dessa priser kommer ofta också en avgift för konsultation. Hos den dyrare kliniken kostar detta 850 kronor, medan det kostar 500 hos de andra klinikerna.  Kontakta en bukplastikkirurg.

Allmänt om botox

18 apr 2017

Att göra en botoxbehandling kan man göra av många olika skäl. Vanligast är att det är lite äldre patienter som vill ha bort rynkor i ansiktet och se yngre ut. Idag är det dock inte ovanligt att det även kommer in lite yngre patienter till klinikerna som vill ha botox i ett förebyggande syfte.

Botox används vanligen för att behandla rynkor i pannan, bekymmersrynkor eller kråksparkar. En förutsättning för att botox ska fungera är att det är överaktiv eller spänd muskulatur som orsakat rynkorna. Om de har uppkommit till följd av exempelvis för mycket sol, eller att huden har börjat blivit slapp, är botox inte effektivt. Andra metoder som fungerar bättre brukar användas i sådana fall.

Snabbt, enkelt och säkert

Botox är enkelt, smärtfritt och säkert. Det är sällan som allvarliga komplikationer uppstår. I sällsynta fall kan det hända att patienten får en allergisk reaktion, och symptomen kan då bland annat vara nässelfeber och svullnad i ansikte och hals.

Själva behandlingen är enkel. Med hjälp av en mycket tunn nål injicerar läkaren små mängder botox i behandlingsområdena. Just att nålen är tunn bidrar till att behandlingen upplevs som smärtfri av de flesta. Den är helt enkelt för liten för att skapa några större obehag för den som behandlas. I och med detta är bedövning inte nödvändigt, även om vissa mer känsliga patienter kan önska det.

Var noga med att den som gör behandlingen är en legitimerad läkare eller sjuksköterska. Muskulaturen i ansiktet är komplex och du bör försäkra dig om att den som utför behandlingen är kompetent och har erfarenhet av botoxinjektioner.

Biverkningar och risker med Botox

Som med alla liknande ingrepp finns det vissa risker och biverkningar förenade med botox. Den allra vanligaste biverkningen är att injektionsplatsen blir lite svullen, eller att blåmärken uppstår.

I sällsynta fall kan det hända att ämnet sprider sig och bedövar muskler i ansiktet som inte avsågs bedövas. Det här kan bland annat leda till asymmetri i ansiktsdragen och problem med ögonlocken. Dessa besvär är dock bara tillfälliga – precis som botox.

Hur stor risken är för komplikationer beror på flera saker. En av de faktorerna är, som ovan nämnt, behandlarens kompetens och erfarenhet.

Vem är en lämplig kandidat för botox?

Generellt sett är det lite äldre patienter som vill motverka ålderstecken som kan använda sig av botox. Som nämnt i inledningen blir det dock allt mer vanligt att även yngre patienter, i 30-årsåldern ungefär, besöker kliniker för att få en injektion. I yngre patienters fall handlar det snarare om att förebygga dessa ålderstecken. Det är just i yngre 30-årsåldern som dessa tecken brukar börja synas, även om det fortfarande vanligtvis syns väldigt svagt vid det laget.

Hur går en hårtransplantation till?

11 apr 2017

Bakgrunderna till att behöva en hårtransplantation kan vara många. Vissa har ärftligt håravfall och vissa har haft en sjukdom eller varit med om en skada som gör att håret har tunnats ut och börjar falla av. Vanligtvis är det mitt på huvudet som mest hår försvinner och inte på huvudets baksida. Hårsäckarna som transplanteras tas just därför från baksidan av huvudet.

Som ett första steg för en hårtransplantation så får du en konsultation. Vid denna konsultation går du och en specialistläkare igenom dina förutsättningar samt förväntat och önskat resultat. Besöket brukar inte ta mer än ca 30 minuter, men du kommer få information om vad kirurgen anser är möjligt för just dig. Du får även information om hur det går till, vad det kommer att kosta och hur du bäst kan förbereda dig inför operationen.

Vid operationen så ges lokalbedövning och du som patient är vaken under själva ingreppet.

Med FUE-metoden så plockas hårsäckarna upp en och en från baksidan av huvudet och placeras ner i små hål som görs med ett nålliknande föremål på området som ska täckas. Hålen görs oregelbundna och i olika vinklar så det ska följa det naturliga utseendet och bidra till en helt naturlig hårväxt. Hålen som blir tomma på bakhuvudet läker ihop helt utan att lämna ärr, samma sak där hårsäcken placeras.

Det finns även STRIP-metoden. Patienten kan få kraftig sedering för att genomföra operationen. Sedering innebär att patienten är i ett tillstånd som är nära sömn, men ej nedsövd med narkos. Under behandlingen så transplanteras en hel remsa av hud inklusive hårsäckar från ett område på baksidan av huvudet. Remsan av hud och hårsäckar är mellan 1-2 cm hög och mellan 10-25 cm bred. Därefter sys området ihop och det blir ett ärr som gömmer sig i hårbotten. Från den donerade remsan så tas hårsäckarna ut och placeras på samma sätt som i FUE-metoden ovan i det område som ska få hårväxt.

Efter operationen bör man inte dra en tröja över huvudet, så det är att rekommenderas att man bär en skjorta för att lätt kunna klä av sig. En gång om dagen i 10 dagar ska patienten smörja in området med en salva för att underlätta läkningen. Efter 10 dagar kan man börja massera området så skorpan från såren börjar försvinna.

Upp till en månad efter ingreppet så ska man undvika allt som kan orsaka svettningar. Patienten bör även undvika träning, direkt solljus och att bada i saltvatten.

Läs mer om hårtransplantationer och vad de betyder för människor här.

Bröstprotes är ett bra alternativ

7 apr 2017

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och ungefär trettio procent av alla cancerfall som upptäcks gör det just i brösten. Prognoserna för att bota bröstcancer är relativt goda och det är som vid alla andra cancertyper viktigast att upptäcka det i tid. Känner man knölar, smärta i axelpartiet eller en tyngd i sina bröst så bör man boka tid hos en läkare i första hand och därefter få en remiss för en mammografi.

Skulle det sedan visa sig att det handlar om bröstcancer så brukar det vara vanligt att man avlägsnar hela bröstet genom en så kallad mastektomi och det är det som vi ska titta lite närmare på här. Det vill säga: hur ersätter man ett bröst och hur kan man känna sig som en ”hel” kvinna igen.

Det är nämligen just det som många upplever som allra svårast efter ett ingrepp; man tappar en del av sig själv och man känner sig inte tillräckligt kvinnlig. Kläderna sitter sämre, man har svårt att ha på sig urringat och man kan definitivt inte se sig själv iklädd exempelvis en bikini. En operation för bröstcancer är traumatiskt i sig – men det faktum att den påverkar ens livsstil efteråt är också en del som tyvärr i många fall är bortglömd. Cancerfri – ja; men sviterna i form av ett sämre självförtroende sitter kvar och påverkar vardagen negativt.

Lyckligtvis ska man här veta att det idag finns väldigt bra hjälpmedel och även för den kvinna som väljer bort att permanent ersätta sitt bröst – med hjälp av ett implantat – så finns det goda alternativ.

En specialanpassad bröstprotes ger självförtroende

En bröstprotes idag är nämligen extremt verklighetstrogen och detta både till form, till utseende och sett till hur den känns. Viktigast vid valet av bröstprotes är själva utprovningen – något som brukar vara kostnadsfritt hos många kliniker – och där man får prova sig fram både till storlek och till hur din framtida bröstprotes kommer att kännas att bära.

Här är komfort en viktigt detalj och – förutsatt att det handlar om en bröstprotes – även hur den ser ut i förhållande till det bröst som är kvar på kroppen. Har man som kvinna genomgått en mastektomi där båda brösten avlägsnats så finns det en större valfrihet och där kan man på ett annat sätt fokusera fullt ut på komfort och där kvinnan på egen hand kan välja en bröstprotes efter eget tycke och smak.

Att tvingas avlägsna ett bröst till sviterna av cancer är fruktansvärt – men det behöver inte innebära att man som kvinna ger avkall på sin kvinnlighet och tappar en del av sitt självförtroende. En bröstprotes är i dagsläget en bra lösning för de flesta.

Här hittar du mer information om bröstproteser: www.bröstprotes.nu.

 

Hur gör man en 3D-tatuering av ögonbryn?

22 mar 2017

3D-tatuerade ögonbryn, Phibrows, Microblading. Den nya trenden är här för att stanna. I flera år har tjejer (även killar) målat sina ögonbryn för att förbättra formen, tjockleken, färgen och för att fylla ut där håret naturligt inte växer till sig. Alla har sina egna anledningar till varför man väljer att lägga tid på att måla ögonbrynen varje morgon i sin sminkrutin. Dessutom så ser det lika naturligt ut som dina egna ögonbryn, bara bättre täthet och form på stråna.

Själva behandlingen går ut på att skära små tunna streck i överhuden vid dina egna strån där pigment sedan placeras. Microblading innebär att man använder sig av små nålar som sitter ihop på ett blad, oftast mellan 10-16 nålar. Dessa nålar implementerar färgen i de små strecken. Dina egna ögonbryn behålls kvar, men kan behöva noppas om du vill ha en ny form på dina ögonbryn som du inte har i dagsläget. I och med att pigmentet från nålarna läggs i översta hudlagret så blir linjerna knivskarpa och tydliga, så de ser verkligen ut som sina egna ögonbryn. 3D-bryn är så pass bra att du skulle kunna noppa bort dina egna ögonbryn och bara ha de bryn som görs av din klinik. Dagarna efter behandlingen så kan det uppstå skorpor när huden läker, men dessa är helt ofarliga och lossnar av sig självt. Kom ihåg bara att lyssna på skötselråd från din klinik.

Den här metoden ska inte blandas ihop med permanent make up som görs med pigment som sitter för alltid. Det positiva med phibrows microblading är att resultatet håller upp till max 3 år. Så om du ledsnar på formen eller liknande så försvinner det faktiskt av sig självt. För bästa resultat ska du underhålla ögonbrynen 1-2 gånger per år, men det är ju bättre än att stå framför spegeln varje morgon och fylla på med färg.

Varför ska du välja att göra en 3D-tatuering för ögonbrynen?

Det ser helt naturligt ut och du slipper måla ögonbrynen varje dag. Fina ögonbryn ser dessutom välvårdat ut och det blir en sak mindre att göra på morgonens sminkrutin. Vill du dra ner ännu mer på sminktiden så går det även att göra en fransförlängning, dock behövs dessa fyllas på ungefär var tredje vecka. Själva behandlingen gör inte ont eftersom du får bedövning och pigmentet är helt giftfritt och allergivänligt.

Läs mer här.

 

Frågor och svar om fillers

12 mar 2017

Att genomgå en behandling med fillers är något som allt fler väljer att göra. Särskilt populärt är det kanske i storstäderna (Stockholm och Göteborg bl.a. ), men görs i princip över hela landet. Att använda fillers kommer med en rad olika fördelar. Bland annat krävs inget kirurgiskt ingrepp, samtidigt som resultaten syns på en gång. Till nackdelarna hör att regelbundna påfyllningar krävs för att bibehålla resultaten.

Vem bör använda sig av fillers?

Den som vill motverka ålderstecken, eller bara släta ut hud och ta bort rynkor kan vara en kandidat. Fillers kan även vara för den som gärna inte vill genomgå ett kirurgiskt ingrepp, men som ändå vill ha snabba och tydliga resultat.

Finns det några risker med en injektion?

Riskerna som är förenade med en injektion är mycket små. Dock är det vanligt att området vid injektionen blir lite svullet eller rödfärgat. Det här motverkas vanligtvis genom att behandlaren ger patienten något kylande för att reducera detta. En injektion med fillers är överlag ett mycket säkert ingrepp.

Vad kostar det?

Priserna skiljer sig åt en hel del. Bland annat beror det på vilken typ av filler det är, var i landet du gör det och hur mycket det är som skall injiceras. Priserna hos en klinik i till exempel Stockholm kan skilja sig åt en från en klinik i en mindre stad.

Prisexempel för klinik baserad i Stockholm:

Restylane 1 ml: 4 500 kronor

Restylane Defyne 1 ml: 5 100 kronor

Juvéderm 2 1 ml: 4 500 kronor

Hur ser eftervården ut?

Mycket lite eftervård krävs efter en behandling med fillers. Den behandlade kan gå tillbaka till jobbet direkt efter. Dock finns det vissa saker man bör hålla sig borta ifrån.

Till exempel bör man undvika att ta på det behandlade området i upp till 6 timmar efter ingreppet. Man bör även undvika extrem värme och kyla strax efter ingreppet.

Vilka är nackdelarna med fillers?

I princip alla ingrepp har någon form av nackdelar. Med fillers är en av de större nackdelarna att resultaten inte är permanenta. För att bibehålla effekterna krävs regelbundna återbesök för påfyllning. En annan nackdel är att resultaten kan skilja sig åt, beroende på behandlarens kompetens och erfarenhet. Således kan de som bor i Stockholm och Göteborg känna sig lite tryggare, då ett större utbud av kliniker finns att välja mellan. Dock bör man alltid göra efterforskningar kring kliniken man planerar att besöka. Ta gärna referenser från tidigare patienter innan du bokar en tid.

Boka tid för tatueringsborttagning

10 mar 2017

Spåren  efter den stora tatueringsboom som inträffade för några år sedan är att fler och fler de facto ångrar sig. kort sagt – tatueringen gjordes lite på uppstuds, den gjordes mer för att alla andra gjorde det och den skedde för att man ville ha någonting unikt och eget (som det sällan alltså blev i och med att alla andra gjorde det; det unika visade sig snarare vara att inte ha någon tatuering). Vidare ska man även tillägga att många tatueringar gjordes på felaktiga sätt; fult gjorda motiv, för mycket bläck, oskarpa konturer, tjocka, sneda linjer och för mycket eller för lite färg...

Oavsett anledning – det finns idag många som ångrar de tatueringar man gjorde och som idag helst skulle vilja ha dessa ogjorda. En omöjlighet! Nej, inte alls – det går att genomföra en tatueringsborttagning som tar bort den tatuering man ångrar. Här ska man dock veta att en tatueringsborttagning inte fungerar som inom exempelvis reklambranschen där du kan se hur en fläck, mirakulöst, försvinner av ett rengöringsmedel.

Så är det inte; en tatueringsborttagning tar bort din tatuering till viss del – men du kommer fortfarande att se att den funnits där. Den kommer inte att synas på samma sätt, den kommer kanske att märkas lite grann. 100% effektiv är inte en tatueringsborttagning – men det är det bästa alternativet som finns. Om vi ska titta lite närmare på hur proceduren ser ut då? Ja, vi kan lite snabbt räkna upp lite fakta kring en tatueringsborttagning och vad en sådan innebär. Punkter som ser ut enligt följande:

  • Räkna med 6-8 behandlingar. En behandling i sig tar inte så lång tid; men det krävs några stycken innan ett resultat syns. I vissa fall kan även de 6-8 stycken vi ovan nämnde förvandlas till ytterligare några stycken. Detta beroende på hur din kropp reagerar på en tatueringsborttagning – där laser används – och beroende på hur mycket bläck som använts vid din tatuering. Här kan bläcket i fråga nämligen reflekteras mot laserstrålen och göra att det tar lite längre tid.
  • Priset: varierar och beror till största del – och av naturliga skäl – på hur stor tatuering du har och vill ta bort. Räkna även med att färg spelar stor roll i prissättningen. En färgglad tatuering kräver mer jobb.
  • Tips: Innan en tatueringsborttagning och processen vid denna sätts igång så rä det viktigt att se hur din kropp reagerar. Ibland – det är ovanligt – så kan en allergisk reaktion visa sig och här bör du testa på en mindre yta innan.

Viktigt är även att du ser över vilka alternativ som finns. Är din tatuering slarvigt utförd – men där du är nöjd i övrigt – så kanske det är möjligt att korrigera denna eller tatuera över den med ett annat motiv? Här gäller det att undersöka och hitta en tatuerare som har den skickligheten.

  • Du kommer att se ett resultat av din tatueringsborttagning efter några veckor, men vi rekommenderar att du tar kort efter varje behandling så att du verkligen ser vilken effekt du får.

Coolsculpting – en metod som fungerar

9 feb 2017

Hur blir man av med fett från ett specifikt område på din kropp? Frågan är ställd utav många och svaret är att det är extrmet svårt att lyckas på egen hand. Du kan, som exempel, inte tro att regelbundna situps och andra magövningar kommer att ta bort en ansamling av fett från din mage. Där kommer din mage att bli betydligt starkare; men de magmuskler du tränar upp kommer att ligga dolda under det lager av fett som du – genom dina sit-ups – försökt bli av med.

Där har vi också en anledning till att många som snabbt gått ner i vikt går upp de kilon de tappat igen. Man tappar sugen då den kroppsliga förändringen inte syns på samma sätt som man önskat. Trots att man kanske rasat i rena kilon så ser man fortfarande otränad, lite fet och plufsig ut och det är just det oönskade fettet som ställer till det. Vi sa ovan att det är svårt att lyckas på egen hand; detta ska dock inte på något sätt förväxlas med att det är omöjligt att bli av med en ansamling av fett. Nej, det går – men i många fall så krävs det professionell hjälp.

” Aldrig att jag lägger mig under kniven, aldrig att jag genomför en fettsugning och tar alla de risker som kommer med ett sådant ingrepp”. Fettsugning sker ofta under narkos och ingreppet i sig för dessutom med sig smärtor samt en period av stillasittande och ren återhämtning. Inte sällan så måste man ta ledigt från sitt arbete också. Visst; resultatet av en fettsugning ska inte negligeras – man blir de facto av med fettet.

Men – det blir man även med andra metoder och då dessa dessutom är att anse som riskfria så skulle vi snarare rekommendera dessa än den konventionella och traditionella fettsugningen. En av de bättre metoderna som kommit under senare år kallas coolsculpting och där man med hjälp av vakuum suger upp fettceller med ett munstycke och där man sedan fryser ned och tar bort dessa. Kort och gott; skulle du vilja bli av med fett från din mage – ja, då kommer din behandlare inom coolsculpting att rikta munstycket mot just din mage, skapa vakummet och därefter suga upp – och frysa ned – dina fettceller.

Häpnadsväckande effekt av coolsculpting

Detta är en förenklad beskrivning; men så långt ifrån sanningen ligger den ändå inte. Faktum är att en behandling inom coolsculpting tar ungefär en timme och att den är smärtfri. Vidare så följer ingen sjukskrivning och de enda konsekvenserna som kan följa en behandling är lite stickningar samt en känslighet mot beröring (där brukar vanliga värktabletter hjälpa).

Coolsculpting ger dock inte effekt direkt; nej – från start till mål och hela proceduren från inledande behandling till synligt resultat tar ungefär fyra månader. Resultatet dock; det är häpnadväckande och därför så är också coolsculpting den metod som verkligen rekommenderas dig som vill bli av med överflödigt fett.

För dig som vill gå ner i vikt dock; där är inte coolsculpting ett alternativ. Där finns andra, avsevärt mycket effektivare, metoder att prova.

Vilken sorts implantat ska jag välja?

24 jan 2017

Kan du få de perfekta bröst du drömmer om med hjälp av implantat? Många kvinnor har fått hjälp att förbättra sin självkänsla och sitt mående med hjälp av en bröstoperation. Men det är bra att veta från början att få kvinnor, vare sig de har naturliga eller opererade bröst, tycker att deras bröst är helt perfekta.
Du som söker perfektion kanske aldrig kommer att bli helt nöjd. Däremot kan ingrepp med implantat justera problem på olika sätt. Tänk snare förbättring än perfektion.

 

Med implantat kan du justera din byst så de blir större, en så kallad bröstförstoring. Du kan också “redesigna” din byst, alltså ge tillbaka fyllighet som gått förlorad på grund av graviditet/amning, ålder, sjukdom eller viktnedgång. Om det ena bröstet är mindre än det andra kan du med hjälp av implantat balansera upp det mindre bröstet så att båda ser lika stora ut. Du får ett mer balanserat utseende.

 

Silikon vanligaste materialet

 

I grunden finns i dag två huvudtyper av implantat. Det mer traditionella implantatet av saltvatten och implantat med silikon. Du som funderar på att göra en bröstförstoring eller ändra dina bröst på andra sätt har säkert redan sett bilder på ljusa lätt transparanta inlägg. Alla inlägg omges av ett hölje, alltså ett ytskikt som skyddar massan av silikon eller saltvatten. Beroende på vilken sorts massa du väljer kan du få olika sorters resultat, hållbarhet och kvalitet.

 

I dag är silkon det överlägset mest använda implantatet. Det ger en god kvalitet och säkerhet eftersom det är en trög massa som inte kan sippra ut om höljet runt om skulle spricka. Tidigare fanns också implantat med flytande silikon men den typen av implantat används i regel inte längre på marknaden.

 

En fördel med implantat av silikon är alltså att de är säkrare för dig som kund och bärare av opererade bröst. Den här typen av inlägg ger ofta ett bra och naturligt resultat, du och andra kan lätt uppfatta att dina förstorade bröst ser ut och rör sig som naturliga bröst. Att helt lyckas imitera naturliga bröst är inte rimligt men med silikon kommer du så naturnära som det är möjligt.

 

Implantat av saltvatten, eller koksalt som det också heter, är billigare än silikoninlägg. Ett argument för dessa inlägg är att vätskan i dem är naturligare för kroppen och kan sugas upp av kroppen vid ett läckage. Däremot är det nog få som tycker att saltvattenimplantat ger ett lika naturligt utseende som silikon.

 

Mindre fasta mer naturliga

 

Silikonimplantat finns så klart i olika storlekar men också i olika grader av fasthet. Du som ska göra en bröstförstoring tänker kanske att det är självklart att du vill ha så fast byst som möjligt. Men det behöver det inte vara. Här är det viktigt att du pratar med erfaren personal och funderar, gärna ihop med dina anhöriga om vad som är viktigt för dig. Det handlar förstås också om vilken ålder du själv är i.

 

Generellt kan man säga att lösa silikon ger det mest naturliga utseendet. När du står upp kommer bröstet att formas som ett naturligt bröst, när du lägger dig ner kommer silikonmassan att anpassa sig och lägga sig mer mot kroppens sidor som naturliga bröst gör. De mest fasta implantaten håller en mer konsekvent position än vad ett vanligt naturligt bröst gör. Om det är viktigt för dig att bysten ser naturlig ut och känns naturlig bör du kanske överväga att ta ett något lösare implantat.

 

Innan du kan göra ett ingrepp som bröstförstoring måste du vara vid god hälsa, både fysiskt och mentalt.

För mer information om Bröstförstoring i Stockholm, se gärna: www.bröstforstoringstockholm.nu