Plastikguiden

Allmänt om botox

Att göra en botoxbehandling kan man göra av många olika skäl. Vanligast är att det är lite äldre patienter som vill ha bort rynkor i ansiktet och se yngre ut. Idag är det dock inte ovanligt att det även kommer in lite yngre patienter till klinikerna som vill ha botox i ett förebyggande syfte.

Botox används vanligen för att behandla rynkor i pannan, bekymmersrynkor eller kråksparkar. En förutsättning för att botox ska fungera är att det är överaktiv eller spänd muskulatur som orsakat rynkorna. Om de har uppkommit till följd av exempelvis för mycket sol, eller att huden har börjat blivit slapp, är botox inte effektivt. Andra metoder som fungerar bättre brukar användas i sådana fall.

Snabbt, enkelt och säkert

Botox är enkelt, smärtfritt och säkert. Det är sällan som allvarliga komplikationer uppstår. I sällsynta fall kan det hända att patienten får en allergisk reaktion, och symptomen kan då bland annat vara nässelfeber och svullnad i ansikte och hals.

Själva behandlingen är enkel. Med hjälp av en mycket tunn nål injicerar läkaren små mängder botox i behandlingsområdena. Just att nålen är tunn bidrar till att behandlingen upplevs som smärtfri av de flesta. Den är helt enkelt för liten för att skapa några större obehag för den som behandlas. I och med detta är bedövning inte nödvändigt, även om vissa mer känsliga patienter kan önska det.

Var noga med att den som gör behandlingen är en legitimerad läkare eller sjuksköterska. Muskulaturen i ansiktet är komplex och du bör försäkra dig om att den som utför behandlingen är kompetent och har erfarenhet av botoxinjektioner.

Biverkningar och risker med Botox

Som med alla liknande ingrepp finns det vissa risker och biverkningar förenade med botox. Den allra vanligaste biverkningen är att injektionsplatsen blir lite svullen, eller att blåmärken uppstår.

I sällsynta fall kan det hända att ämnet sprider sig och bedövar muskler i ansiktet som inte avsågs bedövas. Det här kan bland annat leda till asymmetri i ansiktsdragen och problem med ögonlocken. Dessa besvär är dock bara tillfälliga – precis som botox.

Hur stor risken är för komplikationer beror på flera saker. En av de faktorerna är, som ovan nämnt, behandlarens kompetens och erfarenhet.

Vem är en lämplig kandidat för botox?

Generellt sett är det lite äldre patienter som vill motverka ålderstecken som kan använda sig av botox. Som nämnt i inledningen blir det dock allt mer vanligt att även yngre patienter, i 30-årsåldern ungefär, besöker kliniker för att få en injektion. I yngre patienters fall handlar det snarare om att förebygga dessa ålderstecken. Det är just i yngre 30-årsåldern som dessa tecken brukar börja synas, även om det fortfarande vanligtvis syns väldigt svagt vid det laget.

18 Apr 2017