Plastikguiden

Vad bukplastik kostar

Bukplastik är ett ingrepp vars syfte är att ta bort överskottshud kring buken och att strama upp bukmuskulaturen. I Sverige och många andra delar märks ett ökat intresse för dessa typer av skönhetsingrepp. Till följd av det ökade intresset dyker också ständigt nya kliniker fram, inte minst i Sverige.

Vad det kostar att genomföra bukplastik skiljer sig åt en del mellan de olika klinikerna – i den här texten tas tre stycken kliniker och deras prisbild upp. Inga företagsnamn kommer att nämnas då artikeln endast syftar till att ge en generell bild över prisläget i dagens Sverige.

Generella priser

Hos den första kliniken som kollas kostar en full bukplastik (inklusive fettsugning) 77 000 kronor. Vill man istället genomföra modifierad bukplastik kostar detta 47 500 kronor. På samma pris ligger också ”Övre bukplastik”.

Det dyraste under kategorin bukplastik hos den första kliniken är Cirkumferent bukplastik inkl. fettsugning. Det här kostar patienten 114 500 kronor.

Ingreppen och därmed även prisnivåerna skiljer sig en del mellan de olika klinikerna. Hos den andra kliniken som besöks kostar en ”Bukplastik full med navelförflyttning” mellan 80 000 och 100 000 kronor. Man får dock ha i åtanke att alla priser som anges på klinikernas hemsidor är väldigt generella. Det slutgiltiga priset anges alltid efter en konsultation.

Hos den tredje kliniken kostar en mindre bukplastikoperation inkluderat korrigering av magmuskler mellan 50 000 och 55 000 kronor. En stor bukplastikoperation som förutom korrigering av magmusklerna även inkluderar flyttning av naveln, kostar här mellan 60 000 och 70 000 kronor.

Önskar man få ”fettsugning av kärlekshandtagen” i samband med operationen läggs en summa i intervallet 10 000 till 20 000 kronor på det ursprungliga priset för bukplastikoperationen. Hos den här kliniken ingår också en kostnadsfri övernattning som inkluderar övervakning av erfaren leg. sjuksköterska.

Jämförelse

Det vi ser är att det är vissa skillnader i prisnivåerna klinikerna emellan. Dock är priserna satta på olika sätt, eftersom vissa kliniker inkluderar till exempel fettsugning i priset. Ett annat exempel är att de nämner ingreppen på olika sätt. I slutändan skiljer sig priserna ganska lite, men den dyraste kliniken är också den som är mest etablerad.

Konsultation

Till dessa priser kommer ofta också en avgift för konsultation. Hos den dyrare kliniken kostar detta 850 kronor, medan det kostar 500 hos de andra klinikerna.  Kontakta en bukplastikkirurg.

12 May 2017