Plastikguiden

Att återhämta sig efter en fettsugning

Hur återhämtningen efter en fettsugning ser ut beror på en rad olika faktorer. En faktor är den metod som har använts. En annan faktor är din personliga förmåga att läka, något som kan skilja sig rejält mellan olika personer. I den här texten kan du läsa om hur det är att återhämta sig efter en fettsugning.

Olika metoder

Som nämnt ovan beror efterförloppet på vilken metod kirurgen använt sig av. Efter en traditionell fettsugning är det vanligt att tiden efter ingreppet känns jobbig. Det kan göra ont, man kan vara öm och man kan ha svullnader, blödningar och förändrad eller förlorad känsel i området som har behandlats. Det här är normalt, och det är viktigt att känna till att det inte är något farligt. För att lindra biverkningarna brukar smärtstillande tabletter ges. Det är även bra att känna till att du sannolikt kommer att vara stel under den större delen av veckan efter ingreppet.

Laserfettsugning lindrigaste metoden

Vid laserfettsugning är efterförloppet betydligt lindrigare. I vanliga fall kräver fettsugningen några dagars frånvaro från jobbet, men i vissa lättare ingrepp kan du börja jobba redan dagen efter. Det är dock inte alltid man kan välja mellan olika metoder. Visserligen ska du givetvis ge ditt perspektiv på saken, men det är på kirurgens inrådan som val av metod sker. Tycker du dig ha skäl för att inte lita på att metodvalet är rätt, kan du söka dig till en annan klinik. Det här är särskilt lätt om du bor i större städer som Stockholm eller Göteborg, där urvalet stort (särskilt i Stockholm finns många kliniker).

Risker vid fettsugning

När man endast talar om risker är det lätt att glömma de många fördelar väl utförd plastikkirurgi kan ge. Många patienter märker en markant förbättring av deras psykiska hälsa, vilket gör det, för dem, värt de små riskerna det innebär med lättare plastikkirurgiska ingrepp, så som mindre fettsugningar.

Likväl finns det en del risker. En av dem, som inte direkt är farlig för den fysiska hälsan, är att resultaten inte blir som man har tänkt sig. Det blir en dyr utgift, utan att man faktiskt kan göra så mycket åt det. Om kroppen är illa vanställd är det i vissa fall svårt att göra någonting åt det, även om en mer seriös kirurg tittar på patienten efteråt.

Står du väger mellan till exempel erfaren specialistkirurg i Stockholm och en som du är mer osäker på, är specialistkirurgen i Stockholm troligen ett bättre val. Viktigare blir det om fettsugningen är stor. Det är nämligen med större ingrepp som riskerna kan öka markant. Det säger sig självt att en illa utförd fettsugning ger ett jobbigare efterförlopp än en som är väl utförd.

17 Feb 2018