Plastikguiden

Efter ögonlocksplastiken

Många som funderar på att genomgå ögonlocksplastik kan ha en del funderingar kring hur efterförloppet kommer att se ut. Ett plastikingrepp kring ögonlocken är i de allra flesta fall en enkel och relativt okomplicerad operation med förhållandevis små risker för komplikationer. Efterförloppet är dock inte helt utan besvär, även om de allra flesta patienter tycker att det är värt mödan.

Beror på ett antal faktorer

Det är flera faktorer som avgör hur tiden efter ögonlocksplastiken kommer att bli. En av dem faktorerna är hur omfattande ögonlocksplastik du har gått igenom. Vissa väljer att få ögonlocken plastikopererade på både övre och undre ögonlocken, medan andra endast väljer en av områdena.

En annan faktor är hur bra du läker generellt. Olika människor har olika bra läkkött och olika lätt för att återhämta sig efter ett dylikt ingrepp. Alla patienter läker olika, och detta är något som inte går att säga på förhand.

Den tredje stora faktorn är hur väl du följer instruktionerna som du ges av kliniken. Instruktionerna är till för att främja en bra återhämtning, och om inte dessa följs ordentligt kan du räkna med en något svårare eller längre återhämtningsprocess.

Obehag och besvär som kan uppstå

Du bör räkna med att en viss grad av besvär kommer att uppstå. En av de viktigaste sakerna man bör känna till är att det kommer vara mycket svårt att öppna ögonen under de första 24 timmarna efter ingreppet.

Du bör också räkna med en kortvarig, men som av många upplevs som något intensiv, smärta när bedövningen har släppt. Det här är dock ett besvär som är begränsat till en väldigt kort tid efter själva ingreppet. Den här smärtan brukar avta redan efter en halvtimme.

Blåmärken är ett annat obehag som uppstår efter ögonlocksplastik. Den första tiden efter ingreppet kan det hända att du ser ut som du varit med i slagsmål på grund av många blåmärken och en del svullnader. Dessa besvär kan lindras med hjälp av kylpåsar och att hålla huvudet i höjdläge.

Även besvär som varar under längre tid kommer med största sannolikhet att uppstå efter ögonlocksplastiken. I flera veckor efter att operationen är genomförd kan det kännas torrt och irriterat kring ögonen. De kan även vara känsliga för ljus. Torrheten behandlas vanligen med en salva som kliniken skriver ut.

En tumregel är att man kan börja anstränga ögonen med tv-tittande och datoranvändning 3 dagar efter att operationen är slutförd. Om du vill hitta en bra ögonlocksplastikklinik så klicka här.

13 Jun 2017