Plastikguiden

Tandimplantat är den bästa lösningen

Man kan tala hur mycket som helst om sin övervikt, man kan peka på sina rynkor och tycka att de är förfulande och man kan tycka väldigt illa om att bröst och rumpa börjar hänga. Faktum är dock att alla dessa saker går att göra någonting åt - och få ett väldigt bra resultat. Den estetiska kirurgin har utvecklats enormt och det finns numera även alternativa behandlingar som inte kostar så extremt mycket pengar; och som dessutom inte heller har lika stora risker för komplikationer.

Det finns dock ett område som skrämmer många och som tidigare haft stora problem då det kommit till att återställa genom operationer och behandlingar: tänderna.

Att tappa sina tänder - genom en olycka, genom undermålig skötsel, genom sjukdom eller på grund av medicinering - har varit många personers stora skräck. Med all rätt också. Tänderna fyller så många funktioner att det är svårt att tänka sig ett liv utan. De är en viktig kugge i hela matsmältningsapparaten, de håller käkmuskulaturen upprätt och de kan göra en enorm skillnad rent estetiskt. Att inte kunna le, det är att dö en smula.

Tappar man en- eller flera tänder så har man haft en klar begränsning sett till vilka behandlingar som finns. Tidigare har det uteslutande handlat om tandproteser, eller löständer som det kallas i folkmun.

Tandproteser fungerar bra - men det är ingen optimal lösning. Det är svårt att äta mat, de glappar, de försvårar talet då vissa ljud blir svåra att uttala och de måste skötas genom att plockas in och ut ur munnen. Dessutom kan man ofta se om en person har tandproteser också, något som kan skapa skamkänslor. Bra, som sagt - men långt ifrån perfekt.

Därför är det glädjande att det idag finns ett annat alternativ som fungerar bättre. Tandimplantat.

Tandimplantat blir permanenta tänder

Det som tydligast skiljer en tandprotes mot ett tandimplantat är att det senare har goda chanser att välkomnas av kroppen och således - inom en tid - bli permanent. Man använder sig nämligen av titan och det är samma ämne som används vid andra typer av ingrepp - med samma goda resultat.

Du känner säkerligen någon som fått en ny knäled, höftkula eller axelled inopererad: vid sådana ingrepp använder man titan och genom att kroppen “tar upp” den lösningen så är också resultatet att betrakta som permanent. Den nya höftleden av titan blir din egen - på samma sätt blir också ett tandimplantat din egen tand.

Att sätta in tandimplantat innebär att man borrar fast skruvar av nämnda ämne i käkbenet. I dessa fäster man därefter kronorna(tänderna) och dessa är anpassade helt efter hur andra tänder i munnen ser ut: samma färg, samma storlek och med samma mellanrum till grannen.

Kort sagt. Besöker du en tandläkare i Stockholm idag och får ett tandimplantat inopererat så får du också goda möjligheter att leva ditt liv precis som vanligt, utan avkall på vare sig funktionalitet eller estetik.

Är du rätt kandidat för att få tandimplantat?

Det finns alltid ett men med i bilden. Så även gällande tandimplantat. Primärt så står två saker i vägen mellan dig och ett liv med nya tänder.

  • Ditt käkben: För att kunna sätta fast titanskruvarna så krävs ett starkt käkben. Många som röker har ett försvagat sådant och bedöms därför som olämpliga kandidater. Även äldre och sjuka kan ha svagare käkben än vad som krävs. Den tandläkare o Stockholm du besöker kommer att göra en bedömning och - om så krävs - kalla in expertis för att se hur pass starkt käkben du har.
  • Din ekonomi Plånboken är, tyvärr, avgörande också. Tandimplantat är dyrare än tandproteser. Vi ska tillägga att Försäkringskassan delvis täcker kostnaden, men det handlar ändå om en ganska betydande kostnad. Särskilt om det gäller flera tänder.

Du kan läsa mer om tandimplantat hos Solna Dental.

5 May 2018