Plastikguiden

Vilka är de nordiska gudarna?

Precis som i romersk och grekisk mytologi så är den nordiska, så kallade asatron, full med olika gudar, väsen och karaktärer. Nedan redogör vi för tre av de vanligaste gudarna som finns inom nordisk mytologi.

Den vise Oden

Oden är den visaste av de nordiska gudarna och sas vara runornas, alltså skrivkonstens, skapare. Han är också guden för läkekonst och krig. Under vikingatiden förknippades Oden med julen och var en slags jultomte. De vikingasmycken som representerar Oden är avbildningar av hans spjut Gungner. Veckodagen onsdag är namngiven efter Oden.

Guden Oden hade bara ett öga eftersom han offrat det andra i Mimers brunn för att bli vis. Han har två korpar, Hugin och Munin som flyger upp och ner för världsträdet Yggdrasil och rapporterar om allt som händer i de nio världarna som man trodde kosmos var uppbyggt av.

Åskguden Tor

Guden Tor är son till Oden och är näst efter Oden den starkaste guden. Han är en åskgud som drar fram med sin vagn över himlen och svingar sin hammare Mjölner för att bekämpa jättarna. Mjölner är kanske det absolut vanligaste vikingasmycket idag eftersom den kom att bli en symbol för att man var asatroende allt eftersom Norden kristnades.

Symboler för Tor lever kvar i våra dagar exempelvis är torsdag är namngiven efter Tor och julbocken som vi har vid jul är en symbol för Tors bockar, Tandgnissle och Tandglese, som drog hans vagn.

Kärleksgudinnan Freja

Kärlekens, sexualitetens, krigets och dödens gudinna är Freja. Hon är antagligen den främsta av asynjorna. hennes vagn dras av två katter och hon bor i folkvang dit hälften av alla stupade krigare också kommer. Den andra hälften åker till Odens Valhall.

Frejas make är den försvunne Od, vilket man tolkar som Oden fast måhända i förklädd skepnad. Hennes far var Njord, som var från vanernas släkte. Vanerna och asarna stred i tidernas början. Kriget slutade med ett gisslan utbyte i vilken Njord, Freja och hennes bror Frej ingick.

Freja representeras ofta av en skära eller av ett tändstål med det förkommer också avbildningar av henne, ofta med hennes stora halsband brisingalänken.

9 Nov 2022