Plastikguiden

Vad är skillnaden mellan tandimplantat och tandproteser?

Tandlossning är en mardröm för många. det är också lätt att förklara varför. Vi får en uppsättning av tänder som vi ska klara oss på resten av livet. Lossnar en tand så växer det inte ut någon ny sådan. Detta i kombination med att våra tänder har några extremt viktiga funktioner gör att tandlossning är den mardröm vi nämnde.

Funktioner som innebär att tänderna tuggar och fördelar maten vi äter, att vi visar hur vi mår genom våra tänder - ett vackert leende kan förändra hela världen - och genom att hålla käkens muskulatur på plats. Kort och gott; våra tänder är bland det viktigaste vi har. Men de är sköra och de kräver skötsel. Just bristande skötsel är en anledning till varför man drabbas av tandlossning.

Utebliven tandborstning, undermålig användande av tandtråd och uteblivna besök hos tandläkaren ger sämre chanser till att se de ordinarie tänderna bibehållas genom hela livet. andra orsaker handlar om sjukdomar, stark medicinering, livsstil (rökning, sprit, snusning, fel kost, narkotika etc) och rena olyckor (i samband med exempelvis idrottande). Lösningen är dock densamma för många som drabbas. Eller lösningarna, snarare, så det finns två som är vanligare än andra. Tandproteser och tandimplantat. Vi radar upp dessa var för sig och förklarar vad som skiljer.

Tandproteser: Du kanske vacklar då du hör ordet tandprotes, men om vi istället säger löständer så är du garanterat med i matchen igen. Tandproteser innebär alltså att man sätter in tänder som du tar in- och ut ur din mun. Dessa sköter du separat och de har en lång livslängd. Vi ska säga att tandproteser idag är väldigt utvecklade och att detta främst gäller det estetiska. Däremot så finns ofta problem med att tugga, att framställa vissa ljud och rent allmänt - vetskapen om att man har tandproteser kan skapa ett sämre självförtroende. En, på det stora hela, bra lösning som inte kostar så mycket pengar.

Tandimplantat: Tandimplantat har väldigt många fördelar. Den främsta är rent funktionell. I och med att man vid ingreppet använder sig av ämnet titan så finns det goda möjligheter att de skruvar som fästs i käkbenet - och som man därefter fäster kronorna i - växer fast. Det gör att tandimplantat kan fungera som en permanent lösning och på samma sätt som ordinarie tänder. Får du tandimplantat insatta av en tandläkare i Stockholm så kan du alltså - efter att allt är läkt - tugga maten, prata och leva precis som vanligt. Den tydligaste skillnaden mellan tandproteser och tandimplantat ligger alltså i att den senare kan fungera som en lösning som håller livet ut. >/p>

Estetiska framsteg hos tandimplantat

En annan fördel med tandimplantat och som vi utelämnade ovan handlar om det estetiska. Idag så kan man fräsa ytan på porslinskronan så pass känsligt att den ser exakt ut som de tänder - ordinarie - som sitter bredvid. Har du gropiga tänder så kommer även dina tandimplantat att få dessa egenskaper. Detsamma gäller färg, storlek och form. Dagens teknik har gjort att ingen utomstående kan märka någon skillnad.

Det är naturligtvis extremt fördelaktigt då en tandlossning inte längre behöver innebära att man tvingas gör avkall på det sociala livet som en konsekvens att ett försämrat självförtroende. Men dagens tandimplantat kan man - förutsatt att man sköter dem korrekt - leva ett normalt liv; precis som man alltid gjort.

Läs mer om tandimplantat här.

29 Jun 2018